دانش و فناوری معدنی

  • Start Publishing Date

خروجی های سه بعدی و چهاربعدی حاصل از پردازش ثانویه یا نهایی مطالعات ژئوفیزیکی هستند. متخصصان گروه فناوری بِم پس از پردازش اولیه، با مدلسازی وارون ...

در فرایند مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی، گام بعدی پس از داده برداری، پردازش داده ها در دو فاز اولیه و ثانویه است. پردازش اولیه براساس تفسیرهای دامنه و ...

cache/resized/2fdbcb35a24fecabeeb9c3205ad09d23.png

تعیین مشخصات لیتولوژی ساختار آبخان های زیرزمینی با توجه به تفاوت های نگاره های مخازن نفت و گاز با نگاره های آبخان ها، اهمیت دارد. از جمله روش هایی که ...

cache/resized/b65fc1b9812987ce635f55174441e054.png

آب های زیرزمینی منبعی غیرقابل مشاهده است که در مقادیر متنوع در انواع مختلف سنگ و در عمق های گوناگون قرار دارند. از دیرباز وقتی انسان ها با نبود آب بر ...

cache/resized/1658763f66dff0b08a86e7ef6fc1b093.png

مانیتورینگ سدها، معمولا متغیرهای زیست محیطی متشکل از سطح آب و دما و نیز اثر این متغیرها را نظیر تغییر شکل، ترک خوردگی و نشت در بر می گیرد. داده ...

Load More