ایمنی و محیط‌ زیست

 

ایمنی و محیط‌ زیست

گروه فناوری بِم در کنار پرداختن به جنبه‌های مختلف تکنولوژی، صنعت، سرمایه‌گذاری و بازرگانی، به حفاظت از محیط ‌زیست می‌اندیشد تا توسعه پایدار دانش و صنعت را در حوزه تخصصی معدن، ژئوفیزیک و اکتشاف به نحوی پیش ببرد که آسیب‌های ناشی از دخالت انسان در طبیعت را در عین بهره مندی از مواهب الهی، کاهش دهد تا این نعمات الهی با کمترین صدمه، به نسل‌های بعدی انتقال یابد. از سوی دیگر، سلامت و ایمنی تک تک اعضای خانواده بِم، اولویت این مجموعه در تمامی مراحل کار است که این مهم، با رعایت تمامی نکات و توصیه‌های ایمنی در کلیه گام‌های برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف، صورت می‌پذیرد.