معدن و صنایع معدنی

  • Start Publishing Date

معدن و بورس
دنیای بورس و سرمایه گذاری، همواره مورد اقبال سرمایه گذاران مختلف در جای جای جهان قرار دارد و شرکت های مطرح دنیا در رقابتی تنگاتنگ برای ...

اثر کووید19 بر صنایع معدنی
با توجه به تاثیر جهانی کرونا بر زندگی بشر، فعالیت بسیاری از شرکت های معدنی نیز تحت الشعاع این بیماری قرار گرفته است. بهره ...

Load More