گزارش

  • Start Publishing Date

بازدید معاون وزارت نفت از گروه فناوری بِم

در روند بازدیدی که خرداد ماه سال جاری، با حضور دکتر شمسایی معاون محترم امور عمرانی وزارت نفت و دکتر رستم ...

Load More