شرکت در رویدادها

  • Start Publishing Date

معرفی رویداد :

دومین جشنواره ایده های ارزش آفرین، اینوماین، پنجم لغایت هفتم بهمن ماه 1398 به همت مؤسسه یونیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ...

معرفی رویداد :

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیر آهنی،  بیست و نهم دی ماه لغایت اول بهمن ماه 1398 در محل هتل المپیک تهران با حضور ...

معرفی رویداد :

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور، به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 26 ...

Load More